Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatnej i skutecznej pomocy ofiarom przestępstw.

Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej w 2018 roku kontroli oceniła, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatnej i skutecznej pomocy ofiarom przestępstw. Dodatkowo nie dysponowało podstawowymi danymi m.in. o liczbie pokrzywdzonych, liczbie postępowań karnych, w których występowali pokrzywdzeni, czy liczbie przestępstw uprawniających do ubiegania się o kompensatę, jak również:

  • przeznaczyło na rzeczywistą pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym jedynie ułamek kwoty wpływającej do funduszu (np. w 2016 r. z kwoty 385 mln zł na bezpośrednią pomoc ofiarom przestępstw wydano jedynie 16 mln zł),
  • nie stworzyło mechanizmów ewaluacji funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości prowadzących do poprawy jego funkcjonowania,
  • nie nadzorowało prawidłowości wykorzystywania środków funduszu na pomoc pokrzywdzonym i nie rozliczyło dotacji udzielonych w 2016 r., czyli w pierwszym konkursie przeprowadzonym po przejęciu resortu przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

W związku z powyższym posłowie Nowej Lewicy w tym poseł Aandrzej Szejna zwrócili się do ministra sprawiedliwości o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania pozwalające wykazać, czy i jakie wdrożono środki naprawcze pozwalające wyjść z sytuacji kryzysowej wskazanej przez Najwyższą Izbę Kontroli:

  1. Ile punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem funkcjonowało na terenie województwa świętokrzyskiego z podziałem na lata 2015-2019, dla każdego roku osobno?
  2. Ilu osobom pokrzywdzonym przestępstwem zamieszkałym na terenie województwa świętokrzyskiego udzielono pomocy z podziałem na lata 2015-2019, dla każdego roku osobno?
  3. Jaki był średni koszt/kwota udzielenia pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego z podziałem na lata 2015-2019, dla każdego roku osobno?
  4. Jaka była średnia kwota pomocy finansowej udzielonej i jaki procent osób pokrzywdzonych przestępstwem, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, uzyskał pomoc finansową wśród beneficjentów pomocy z Funduszu Sprawiedliwości z podziałem na lata 2015-2019, dla każdego roku osobno?
  5. Jak przedstawiały się proporcje grupy beneficjentów pomocy pokrzywdzonych konkretnymi kategoriami przestępstw wobec rzeczywistej struktury przestępczości na terenie województwa świętokrzyskiego z podziałem na lata 2015-2019, dla każdego roku osobno?

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem